Gå til indhold

Ankestyrelsens undersøgelse af 225-timersreglen

Ankestyrelsen har undersøgt kommunernes praksis for vurderinger af arbejdsevnen.

Ankestyrelsen har gennemgået sagerne med henblik på at vurdere, om kommunernes vurderinger er i overensstemmelse med lovgivningen og Ankestyrelsens praksis. 

Undersøgelsen omfatter 122 sager i alt. Ud af disse sager har vi gennemgået 117 sager i dybden.

225-timers reglen samlede tabeller (bilag til rapporten) 


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring