Gå til indhold

Årsberetning 2016 - Arbejdsmiljøklagenævnet

Antal oprettede og afgjorte sager

I 2016 oprettede Arbejdsmiljøklagenævnet 411 sager på grundlag af de klagesager, som Arbejdstilsynet sendte til behandling i nævnet. Antallet af afgjorte sager i 2016 var 336 sager.

Omgørelsesprocent

Omgørelsesprocenten i 2016 var 25 % i forhold til en omgørelsesprocent i 2015 på 28 % og 34 % i 2014.

Hjemvisning og ophævelse

Årsberetning 2016 fokuserer på hjemvisning og ophævelse af afgørelser i forhold til omgørelsesprocenten. Således er medtaget resume af en række eksempler på hjemviste og ophævede afgørelser.

Udvalgte emner

Årsberetning 2016 indeholder et afsnit 3 om udvalgte emner fra praksis vedrørende: A) Aktindsigt, B) Hjemvisning, C) Ophævelse, D) Genoptagelse og E) Ombudsmandssager.

Udvalgte afgørelser

Årsberetningen indeholder desuden et afsnit 4 med udvalgte afgørelser i øvrigt fra året vedrørende:
A) Psykisk arbejdsmiljø, B) Ergonomi, C) Unødig støj, D) Arbejdets udførelse, E)Arbejdsstedets indretning - Ventilation, F) Bygge- og anlægsarbejde – Byggepladser, G) Stoffer og materialer, H Anvendelse af tekniske hjælpemidler (maskiner), I) Unges arbejde.

Søg efter sager i Retsinformation.dk

Alle udvalgte princilpielle afgørelser og afgørelser af almen interesse er lagt på Retsinformation.dk, så her kan du ved søgning finde afgørelserne fra Arbejdsmiljøklagenævnet.

Når du søger på Retsinformation, kan du under søgekriteriet: "Ressortministeriets journalnummer" bruge AMK´s journalnumre, som står sidst under hvert resume i årsberetningen.


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring