Gå til indhold

Ankestyrelsens årsrapport 2014

Der har været stor fokus på Ankestyrelsens sagsbehandlingstider i 2014. Styrelsen har i årets løb forbedret sin produktionskapacitet, og der er afgjort væsentligt flere sager, end der er kommet ind i løbet af 2014.

Sagsbehandling

Samlet har Ankestyrelsen i 2014 behandlet cirka 66.500 sager:

 • cirka 39.500 kommunale klagesager
 • cirka 14.900 arbejdsskadesager
 • cirka 4.500 sager inden for familieområdet og
 • cirka 4.000 sager om klage over afgørelser fra Udbetaling Danmark

Praksiskoordinering og vejledning af underinstanser

Ankestyrelsen har i 2014 offentliggjort 13 større undersøgelser og deltaget i en task force på børneområdet med længerevarende forløb over for fem udvalgte kommuner.

KORtere SAgsbehandlingstider

Vi har i 2014 arbejdet målrettet på at nedbringe sagsbehandlingstiderne. Initiativerne indgår i Ankestyrelsens program Kortere Sagsbehandlingstid (KORSA). KORSA er en samlet strategisk ramme for arbejdet med at nedbringe sagsbehandlingstiderne og samtidigt sikre en god kvalitet i sagsbehandlingen. Grundlaget for KORSA er et skærpet fokus på planlægning, styring og opfølgning af sagsbehandlingen.

Som følge af KORSA er der opnået en række faglige resultater. Det er for eksempel:

 • Ankestyrelsen havde i 2014 et underskud på 5,8 mio. kr., hvilket var tilfredsstillende, idet der var budgetteret med et underskud på 5 mio. kr. Der var således tale om en afvigelse på 0,8 mio. kr.
   
 • Ankestyrelsens økonomi var i 2014 præget af en række betydelige usikkerheder i forhold til både indtægter og udgifter. På det indtægtsdækkede område er indtægterne afhængige af antallet af klager på Arbejdsskadestyrelsens område. I andet halvår af 2014 faldt antallet af afgørelser betydeligt, som følge af ændrede arbejdsgange efter kritik fra Kammeradvokaten af sagsbehandlingens kvalitet i Arbejdsskadestyrelsen. Der blev således kun oprettet 12.296 nye arbejdsskadesager i Ankestyrelsen i 2014, hvilket er 3.000 lavere end i 2013.
   
 • Ankestyrelsen oplevede i 2014 en væsentlig stigning i udgifterne til Kammeradvokaten. Dette skyldes både ny faktureringspraksis, jf. den nye kammeradvokataftale af 18. december 2014, og en generel forøgelse af prisen på behandling af en retssag hos Kammeradvokaten. Der var således samlede udgifter til Kammeradvokaten på 53,2 mio. kr. i 2014 mod 38,4 mio. kr. året før.
   
 • Ankestyrelsens økonomi har et større omfang i 2014 end i 2013, da implementeringen af klagereformen i 2014 har fuld effekt, både på bevilling og udgifter. I 2014 er der derudover ansat medarbejdere til at afvikle sagspukler samt for at opnå fuld bemanding efter frafaldet i forbindelse med flytning af medarbejdere fra de tidligere statsforvaltninger til Ankestyrelsen.
   
 • I 2014 har Ankestyrelsen samtidig haft fokus på en stram omkostningsstyring for at målrette udgifterne mest muligt til sagsafvikling. I den forbindelse er der gennemført flytning til billigere lejemål både i Aalborg og i København samt delvis udlicitering af kantinedriften.

Hent publikationen

Sidst opdateret 24.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring