Gå til indhold

Statistik over kritik af formelle sagsbehandlingsfejl i 2017

Ankestyrelsen har siden starten af 2017 registreret, om førsteinstanserne overholder de formelle regler for sagsbehandling.

Ankestyrelsen skal som ankemyndighed bidrage til, at førsteinstanserne overholder reglerne, når de afgør sager. Det gælder både de materielle og de formelle regler.

Det primære formål med statistikken over formelle sagsbehandlingsfejl er at give et overordnet billede af, hvilke formelle regler, der volder problemer i sagsbehandlingen hos førsteinstanserne.


Hent publikationen

Sidst opdateret 24.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring