Gå til indhold

Flere søger om handicapbil, men samtidig får flere afslag

Ankestyrelsens bilstatistik 2010 over antallet af afgørelser om støtte til køb af bil efter servicelovens § 114 viser, at:

  • I 2010 var der i alt 3.276 ansøgninger om støtte til køb af bil 
  • Det var 144 flere ansøgninger end i 2009. 
  • Fra 2009 til 2010 er antallet af ansøgere, der får afslag, steget fra 36 pct. til 40 pct. af alle nye ansøgere.

Store forskelle mellem de enkelte kommuner og nævn

Siden 2006 er der sket et fald i den gennemsnitlige sagsbehandlingstid, men der er stor forskel i sagsbehandlingstiden i de enkelte kommuner og nævn. Fx er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i Region Midtjylland cirka dobbelt så lang, som i Region Hovedstaden.

Der er samtidig stor forskel i antallet af bevillinger og afslag mellem de enkelte kommuner set i forhold til antallet af indbyggere. Nogle kommuner har både mange bevillinger og mange afslag, mens andre har både få bevillinger og få afslag.

Klagesager fører sjældent til ændringer i afgørelserne

I de sager, hvor borgeren klager over kommunens afgørelse om støtte til en handicapbil, fører klagen sjældent til en ændret afgørelse. Af de sager, der indgår i undersøgelsen, er det 98 pct. af alle sager, hvor nævnene fastholder kommunens afgørelse.


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring