Forside » Publikationer » Arbejdsmiljøklagenævnet - Nyhedsbrev nr. 06/ 2011

Arbejdsmiljøklagenævnet - Nyhedsbrev nr. 06/ 2011

Lov om arbejdsmiljø

  • Sag nr. 1 Dispensation til at fravige reglerne om organisering af arbejdsmiljøarbejdet
  • Sag nr. 2 Ophævelse af påbud om at undgå ensidigt, belastende arbejde ved overvågningsskærme
  • Sag nr. 3 Ophævelse af et påbud om orden og ryddelighed i fællesområdet på en byggeplads
  • Sag nr. 4 Påbud om forsvarlig manuel håndtering af paller og krav om brug af arbejdsmiljørådgiver
  • Sag nr. 5 Fastholdelse af påbud om arbejdspladsvurdering for ansatte i en svømmeklub
  • Sag nr. 6 Krav om at forbedre indeklima på en skole og påbud om brug af en
  • arbejdsmiljørådgiver 
  • Sag nr. 7 Påbud om at standse tagarbejde og påbud om brug af arbejdsmiljørådgiver
  • Sag nr. 8 Påbud om at standse arbejde på et stillads indtil der er truffet effektive sikkerhedsforanstaltninger mod nedstyrtningsfaren

Hent publikationen

Sidst opdateret 24.11.2013