Gå til indhold

Retssikkerhedsenhedens undersøgelse om kommunernes arbejde med retssikkerhed på socialområdet

Retssikkerhedsenheden afdækker i en ny undersøgelse, hvordan kommunerne arbejder med at sikre borgernes retssikkerhed på tværs af området for udsatte børn, udsatte voksne, børn med handicap og voksne med handicap.

I undersøgelsen stiller vi skarpt på, hvordan kommunerne har tilrettelagt deres politiske og ledelsesmæssige fokus på borgernes retssikkerhed, og hvordan de arbejder med centrale sagsbehandlingsregler, der understøtter borgerens retssikkerhed.

 Vi har interviewet henholdsvis borgerrådgivere og myndighedsledere i fem kommuner. I forlængelse af disse interview har vi gennemført en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, som blev besvaret af 185 myndighedsledere fra 93 af landets kommuner.

Undervejs i undersøgelsen forholder vi os løbende til, hvilke retssikkerhedsmæssige konsekvenser kommunernes udfordringer kan have for borgerne, og vi fremhæver i den forbindelse, hvad kommunerne skal være opmærksomme på for at overholde de krav, der er til sagsbehandlingen.

Undersøgelsen er bestilt af det rådgivende organ og er udført af Retssikkerhedsenheden, som er institutionelt forankret i Ankestyrelsen.

Du kan læse mere om Retssikkerhedsenheden her.

Nedenfor kan du downloade publikationen. Det nederste link er til download af en handicaptilgængelig version.


Hent publikationen

Download handicaptilgængelig version

Sidst opdateret 05.01.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring