Gå til indhold

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 4 maj 2011

Temanummer om børn

De mange initiativer på børneområdet har inspireret os til dette temanummer, der sætter spot på børnesagerne set fra mange forskellige vinkler.

Forældre og børn kan tale deres sag, inden Ankestyrelsen afgør børnesager

Inden Ankestyrelsen afgør en børnesag, inviteres forældre og børn over 12 år til selv at fortælle om deres opfattelse direkte til dem, der skal afgøre sagen. 

Kommunernes opgaver, når Ankestyrelsen behandler en børnesag

Vi sætter her fokus på, hvad kommunerne skal gøre, når Ankestyrelsen behandler en børnesag. 

Kommunerne skal inddrage udsatte børn mere

Kommunerne er bedre til at inddrage forældrene end børnene i sager om frivillige foranstaltninger til børn med særlige behov. 

Forstander Otto Bernt Juhl får ordet

Vi har vi stillet forstanderen for Bagsværd Observationshjem 5 spørgsmål om blandt andet hans syn på vores arbejde på børneområdet. 

Ankestyrelsen vejleder om love og praksis

Vi lægger stor vægt på at vejlede og besvare spørgsmål bedst muligt. Da vi er ankeinstans i børnesager, kan vi dog ikke vejlede om, hvordan en konkret sag skal afgøres, da sagen kan blive anket til os. 

Taskforce på besøg i kommunerne

Mere end 60 kommuner har i løbet af efteråret 2010 og 1. kvartal 2011 haft besøg af taskforcen om Barnets Reform. 

Ankestyrelsens læringsteam - fra sagsbehandler til sagsbehandler

Ankestyrelsen oprettede i 2010 et læringsteam på børneområdet. Teamet er med til at understøtte sagsbehandlingen i kommunerne og skal bidrage til mere sparring, dialog og læring. 

Kommunernes indsats over for børn og unge på vej ud i kriminalitet

Hvad gør kommunerne, når et barn er på vej ud i kriminalitet? Handler de? Handler de hurtigt nok? Iværksætter kommunerne de tilstrækkelige og relevante foranstaltninger over for kriminalitetstruede børn? 

Tal fra Ankestyrelsen - sammensæt selv din statistik om anbragte børn

Vi modtager indberetninger fra kommunerne, når et barn bliver anbragt. Indberetningerne omdanner vi til landsdækkende statistik, der ligger på vores hjemmeside. 

Merudgifter til børn med udviklingsforstyrrelser

Ankestyrelsen har for nylig truffet to afgørelser om, hvornår man kan få dækket merudgifter til børn med udviklingsforstyrrelser. 

Kort Nyt fra Ankestyrelsen

Styrk forældreansvaret!, Kan du huske.., Ny vidensportal om udsatte børn og unge, Ny SFI undersøgelse om børn anbragt hos familien, Nu kan du søge direkte i Nyt fra Ankestyrelsen, Målrettet kommunikation til børn, Uddannelsesdag på ældreområdet, Nordisk Forsikringsdommermøde i Ankestyrelsen. 

Nye Højesteretsdomme

Højesteret har den 6. april 2011 afsagt dom i en sag om, hvorvidt en skulder-nakkelidelse i form af et højresidigt rotator cuff syndrom og nakkemyoser kunne anerkendes som en arbejdsskade.

Nye Principafgørelser

Ankestyrelsen har i maj 2011 udsendt Principafgørelser om blandt andet:

  • Personkreds i relation til børn med udviklingsforstyrrelser, 
  • Anden aktør kan træffe afgørelse om fleksjob, 
  • Anden aktør havde ikke kompetence til myndighedsudøvelse i sag om indretning af handicapbil, og 
  • Tilskadekomstpension medfører ikke fradrag i ledighedsydelse.

Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring