Gå til indhold

Ankestyrelsens undersøgelse af kommunernes håndtering af magtanvendelsesreglerne over for borgere med demens

Hver anden afgørelse om magtanvendelse over for demente følger ikke reglerne. Ankestyrelsen har undersøgt, hvordan kommunerne håndterer servicelovens regler om magtanvendelse over for borgere med demens. Et af resultaterne er, at lidt over halvdelen af sagerne ville være blevet hjemvist eller ændret, hvis borgerne havde klaget.

Ankestyrelsen har vurderet 57 sager om magtanvendelse mod demente fra 13 udvalgte kommuner. 30 af sagerne ville være blevet hjemvist eller ændret, hvis de havde været klagesager hos Ankestyrelsen. Det skyldes primært et mangelfuldt oplysningsgrundlag. Et mangelfuldt oplysningsgrundlag kan betyde, at betingelserne for indgrebet ikke er opfyldt.

I undersøgelsen indgår også en spørgeskemaundersøgelse, som 86 kommuner har besvaret. Den viser blandt andet, at næsten alle kommuner har retningslinjer, som indeholder vejledning om brug af magtanvendelse og regler for registrering af magtanvendelse. De fleste kommuner oplyser også, at de har en eller flere demenskoordinatorer eller -konsulenter, der er specialister i arbejdet med demente, herunder reglerne om magtanvendelse.


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring