Gå til indhold

Kommunernes brug af observationer

Ankestyrelsen har undersøgt omfanget af kommunernes brug af observationer på voksenhandicapområdet.

Samtidig bidrager undersøgelsen med viden om baggrunden for, at nogle kommuner bruger observationer til sagsoplysning.

I undersøgelsen beskriver vi også, hvad der kendetegner observationer, som er blevet gennemført i sager efter servicelovens § 95 om kontant tilskud og § 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA). I den forbindelse har vi set på, hvilke overvejelser kommunerne gør sig, når de gennemfører observationer.

Ankestyrelsen beskriver også den retlige ramme for brug af observationer til sagsoplysning på voksenhandicapområdet i undersøgelsen. Via eksempler afdækker undersøgelsen derudover, hvilke anvisninger Ankestyrelsen har givet kommunerne i hjemviste sager efter servicelovens §§ 95 og 96.

Undersøgelsen er baseret på et landsdækkende spørgeskema og interview med ledere og medarbejdere i fire kommuner, der bruger observationer til sagsoplysning.

Undersøgelsen er bestilt af Social- og Ældreministeriet.

Nedenfor kan du downloade publikationen. Det nederste link er til download af en handicaptilgængelig version.


Hent publikationen

Download handicaptilgængelig version

Sidst opdateret 19.01.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring