Gå til indhold

Afgørelser om genberegning af boligstøtte - En undersøgelse af Udbetaling Danmarks genvurdering af påklagede afgørelser

Undersøgelse af Udbetaling Danmarks sagsbehandling vedrørende genberegning af boligstøtte

Ankestyrelsen har udarbejdet en undersøgelse af Udbetaling Danmarks sagsbehandling vedrørende genberegning af boligstøtte for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Baggrunden for undersøgelsen er en ændring af lov om Udbetaling Danmark, der er trådt i kraft 1. januar 2020. Lovændringen betyder, at beskæftigelsesministeren kan anmode Ankestyrelsen om at foretage generelle undersøgelser af praksis på de sagsområder, som Udbetaling Danmark varetager, og hvor der efter lovgivningen er klageadgang til Ankestyrelsen.

 Ankestyrelsen har undersøgt Udbetaling Danmarks sagsbehandling af sager om genberegning af boligstøtte. Ankestyrelsen har gennemgået 45 sager, hvor Udbetaling Danmark efter en klage fra boligstøttemodtager giver boligstøttemodtageren helt eller delvist medhold i klagen. Ankestyrelsen har vurderet både den oprindelige afgørelse og den nye afgørelse og forholdt sig til, hvad der kendetegner de sager, som er henholdsvis korrekte og ikke korrekte.

Note: Ankestyrelsens administrative praksis om opstart af ydelser, som er omtalt i denne offentliggjorte praksisundersøgelse i bl.a. kapitel 4.3.1., 4.3.2. og 5.2.1., er ændret med principmeddelelse 27-22


Hent publikationen

Bilag 2. Udbetaling Danmarks redegørelse 

Bilag 3. Vejledende udtalelser fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Sidst opdateret 30.06.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring