Gå til indhold

Arbejdsmiljøklagenævnets årsberetning 2013

Årsberetningen indeholder artikler om principielle sagsområder, som i forbindelse med konkrete sager har været forelagt nævnet til afgørelse. Herudover indeholder årsberetningen et udvalg af enkeltafgørelser samt statistik over antal sager og sagsbehandlingstider

Antal oprettede og afgjort sager

I 2013 oprettede Arbejdsmiljøklagenævnet 512 sager på grundlag af de klagesager, som Arbejdstilsynet sendte til behandling i nævnet. Antallet af afgjorte sager i 2013 var 418 sager.

Omgørelsesprocent

Omgørelsesprocenten i 2013 var 36 % i forhold til en omgørelsesprocent i 2012 på 26 % og 29 i 2011.

Hjemvisning og ophævelse

Årsberetning 2013 fokuserer på hjemvisning og ophævelse (annullation) af afgørelser i forhold til omgørelsesprocenten. Således er medtraget resume af en række eksempler på hjemviste og annullerede afgørelser.

Sager om røgfri miljøer

Nævnet behandlede i 2013 i alt 11 sager efter lov om røgfri miljøer, som trådte i kraft den 15. august 2007 og som blev ændret den 15. august 2012.

Udvalgte emner

Årsberetning 2013 indeholder et afsnit 3 om udvalgte emner fra praksis vedrørende: A) Partshøring, B) Hjemvisning, C) Ophævelse, D) Anmeldelse af arbejdsulykker, E) Effektivt tilsyn og tilstrækkelig instruktion, F) Røgfri miljøer.

Udvalgte afgørelser

Årsberetningen indeholderdesuden et afsnit 4 med udvalgte afgørelseri øvrigt fra året vedrørende:

A) Psykisk arbejdsmiljø, B) Ergonomi, C) Arbejdets udførelse, D) Arbejdsstedets indretning, E) Bygge- og anlægsarbejde, F) Stoffer og materialer, G) Unge, H) APV, I) Autorisation af arbejdsmiljørådgiver. 

Søg efter sager i Retsinformation.dk

Alle udvalgte princilpielle afgørelser og afgørelser af almen interesse er lagt på Retsinformation.dk, så her kan du ved søgning finde afgørelserne fra Arbejdsmiljøklagenævnet

Når du søger på Retsinformation, kan du under søgekriteriet: "Ressortministeriets journalnummer" bruge AMK´s journalnumre, som står sidst under hvert resume i årsberetningen.

 


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring