Gå til indhold

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 7 december 2013

Udbetaling Danmark havde ikke ret til at stoppe børnetilskud

Da kommunikationsformen for udsendelse af den årlige enlig-erklæring blev ændret, havde Udbetaling Danmark en særlig vejledningsforpligtelse over for borgeren. Det fremgår af en ny principafgørelse fra Ankestyrelsen.

Kommunerne er blevet bedre til at vurdere, hvornår borgere med psykiske lidelser har ret til førtidspension

Ankestyrelsens praksisundersøgelse fra 2012 viser, at vi er enige i kommunernes vurdering i 84 % af de undersøgte sager. I en lignende undersøgelse fra 2007 var tallet blot 67 %.
Der er dog stadig tilfælde, hvor Ankestyrelsen ikke er enig med kommunen i grundlaget for at tilkende førtidspension. I undersøgelsen fra 2012 var dette tilfældet i 20 ud af de 125 undersøgte sager. Ankestyrelsen har derfor sat ind med undervisning og dialog i de to kommuner, hvor de fleste sager stammer fra.

Kommunerne har generelt styr på reglerne om brug af andre aktører

Ankestyrelsen har undersøgt, hvordan sygedagpengelovens regler om brug af anden aktør bliver brugt i kommunerne. Resultatet er positivt, idet ni af de ti undersøgte kommuner overholder lovgivningen på området. Kommunen, der ikke fulgte reglerne, oplyser, at den har ændret praksis.

Tandskader som arbejdsskader og dækning af tandbehandlingsudgifter – to principafgørelser

Vi har truffet to principafgørelser om tandskader. Den ene afgørelse afklarer, hvornår der er tale om en arbejdsskade. Den anden afgørelse tager stilling til generelle forhold i forbindelse med dækning af behandlingsudgifter.

Retssagsgruppen samler ekspertise for at give bedre behandling i retssager

Arbejdsskades retssager er siden 1. februar 2012 blevet behandlet af en særlig gruppe - i daglig tale kaldt retssagsgruppen. Tidligere blev retssagerne behandlet af den enkelte sagsbehandler. Der kunne dog gå flere år mellem, at en sagsbehandler fik en retssag, og derfor gav det god mening at samle ekspertisen i en gruppe, der behandler alle retssager om arbejdsskader.

Kort Nyt fra Ankestyrelsen

Det bliver lettere at finde principafgørelser. Ankestyrelsen afgjorde færre sager om arbejdsskader i 2012. Fortsat få tilkendelser af førtidspension. Kursus for religiøse forkyndere i dansk familieret. Del din bekymring.


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring