Gå til indhold

Arbejdsmiljøklagenævnet - Nyhedsbrev nr. 9/2012

Lov om arbejdsmiljø

  • Sag nr. 1 Påbud om at sikre at personer og omgivelserne på en byggeplads ikke udsættes for asbeststøv
  • Sag nr. 2 Hjemvisning af påbud om at undgå unødig påvirkning med udstødningsgasser fra polérmaskine
  • Sag nr. 3 Påbud om at sikre at en arbejdspladsvurdering (APV) er tilgængelig for ledelse, ansatte og Arbejdstilsynet
  • Sag nr. 4 Påbud om at sikre at et transportsystem kun anvendes, når det er indrettet forsvarligt
  • Sag nr. 5 Påbud om at undersøge isoleringsmateriale på rør i et værksted

Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring