Gå til indhold

Tendenser for førtidspensioner 2014:3

Antallet af tilkendelser stabilt i årets tre første kvartaler af 2014

Kommunerne tilkendte i 3. kvartal 2014 1.292 førtidspensioner, mens henholdsvis 1.348 borgere og 1.432 borgere fik tilkendt førtidspension 1. og 2. kvartal 2014.

Mindre andel af tilkendelser om førtidspension på grund af psykiske lidelser

Kommunerne har de første tre kvartaler af 2014 tilkendt 4.072 borgere førtidspension. Set i forhold til 2012 før reformen trådte i kraft har sammensætningen af tilkendelserne ændret sig, således at en mindre andel vedrører psykiske lidelser. Ændringen var størst for de under 40 årige, hvor andelen af tilkendelser faldt fra 73 procent til 64 procent i 2014. For aldersgruppen over 40 år faldt andelen fra 40 procent til 34 procent i 2014.


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring