Gå til indhold

Kommuner og borgeres erfaring med nytteindsats

Ankestyrelsen har undersøgt udvalgte kommuner og borgeres erfaringer med nytteindsatsordningen.

I undersøgelsen belyser vi, hvordan kommunerne arbejder med nytteindsatsordningen, herunder hvilke målgrupper kommunerne tilbyder nytteindsats til, hvilke overvejelser kommunerne har i forhold til at udbrede indsatsen til flere målgrupper og hvordan nytteindsats er organiseret. Vi ser også på, hvordan kommunerne arbejder med at finde opgaver, som kan tilbydes til borgere i nytteindsats. Endelig belyser vi også borgeres oplevelse af at være i nytteindsats.

Undersøgelsen er baseret på interview med kommunale ledere og medarbejdere fra seks forskellige kommuner, samt otte interview med borgere, der er i, eller tidligere har været, i nytteindsats. Derudover har vi benyttet data om nytteindsatsordningen fra Jobindsats.dk.

Undersøgelsen er bestilt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).


Hent publikationen

Nytteindsats Erfaringer fra kommuner og borgere - handicaptilgængelig (pdf)

Sidst opdateret 04.12.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring