Gå til indhold

Praksisundersøgelse om fleksjob - Beskæftigelsesankenævnenes praksis

Ankestyrelsen har vurderet i alt 85 sager fra de fem beskæftigelsesankenævn, heraf 39 sager, hvor nævnene har ændret et kommunalt afslag til en bevilling af fleksjob. I andre 46 sager har Ankestyrelsen vurderet om nævnene havde tilstrækkeligt grundlag til at hjemvise sagen til kommunen, med henblik på at vurdere sagen igen. 

Beskæftigelsesankenævnene bevilger fleksjob til for mange borgere

Undersøgelsen viser, at Ankestyrelsen ville have ændret eller hjemvist en tredjedel af sagerne om bevilling af fleksjob, hvis de var påklaget til styrelsen. I flere tilfælde har nævnene bevilget fleksjob uden tilstrækkelig dokumentation for, at betingelserne for at få fleksjob er opfyldt. 

Det er en betingelse for at få fleksjob, at arbejdsevnen er væsentligt og varigt nedsat samt at der er dokumentation for at der er foretaget relevant afprøvning af arbejdsevnen i alle erhverv. 

I en tredjedel af sagerne om bevilling af fleksjob var det ikke dokumenteret, at arbejdsevnen er væsentlig og varigt nedsat og i knap en fjerdel af sagerne, er der ikke dokumentation for relevant arbejdsprøvning i alle erhverv. 

Ankestyrelsen enig i nævnenes hjemvisninger

Undersøgelsen viser, at i 43 ud af 46 sager var Ankestyrelsen enig med nævnene i at sagen skulle hjemvises til kommunen, så kommunen kunne foretage yderligere sagsbehandling.

Praksisundersøgelsen bygger på 85 sager om fleksjob fra de fem beskæftigelsesnævn:

  • Hovedstaden
  • Sjælland
  • Syddanmark
  • Midtjylland
  • Nordjylland 

Hvem kan få fleksjob?

Det er en betingelse for at få fleksjob, at borgerens arbejdsevne er væsentligt og varigt nedsat, og at der er dokumentation for, at der er foretaget relevant arbejdsprøvning. 

Vurderingen af arbejdsevnen beror på en samlet konkret vurdering af de elementer, som indgår i ressourceprofilen, herunder oplysninger om uddannelse, arbejdsmarkedserfaring, sociale forhold og helbred. Ved vurderingen af, i hvilket omfang arbejdsevnen skal være nedsat, skal også inddrages det forhold, at kommunens tilskud er mindst halvdelen af lønnen. 

Det er på baggrund af en samlet vurdering af ovennævnte elementer, herunder elementer der taler for og imod bevilling af fleksjob, at der skal træffes afgørelse om fleksjob.


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring