Gå til indhold

Tema om tilkendelser af førtidspension til flygtning og øvrige ikke-vestlige indvandrere

Ankestyrelsen har udarbejdet en temaanalyse, hvor der er fokus på udvikling og aktuelle tendenser for tilkendelse af førtidspension til ikke-vestlige indvandrere. I analysen er der blandt andet fokus på diagnose og forudgående beskæftigelse. 

Stigning i hyppighed af tilkendelser af førtidspension til ikke-vestlige indvandrere

Fra 2000 til 2011 er tilkendelseshyppigheden af førtidspension til ikke-vestlige indvandrere steget fra 6 til 11 tilkendelser pr. 1.000. For personer med dansk oprindelse har tilkendelseshyppigheden været på ca. 4 tilkendelser pr. 1.000 i hele perioden. Denne udvikling skal blandt andet ses i sammenhæng med, at der i perioden er blevet væsentlig flere ikke-vestlige indvandrere i aldersgruppen 40-59 år - den aldersgruppe, hvor der typisk tilkendes førtidspension. 

Stigningen i tilkendelseshyppighed for ikke-vestlige indvandrere kan i øvrigt hovedsageligt henføres til gruppen af flygtninge I 2011 fik 18 ud af 1.000 flygtninge tilkendt førtidspension, mens det var 6 ud af 1.000 øvrige ikke-vestlige indvandrere.

Hovedparten af flygtningene havde en psykisk lidelse

Af de flygtninge, der fik tilkendt førtidspension, havde 76 procent en psykisk lidelse. Til sammenligning var det 53 procent af de øvrige ikke-vestlige indvandrere og 47 procent for personer med dansk oprindelse. Når flygtninge bliver tilkendt førtidspension på baggrund af en psykisk lidelse, er det især på baggrund af nervøse og stressrelaterede lidelser. I 2011 var det 55 procent, heraf hovedparten med post traumatiske lidelser.


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring