Gå til indhold

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 8 december 2010

Gråzonen mellem arbejde og fritid

Efter arbejdsskadeloven er det kun personskader, der sker under udførelse af arbejde for en arbejdsgiver, der er omfattet af reglerne om arbejdsskader. Skader, der sker i fritiden, kan ikke anerkendes som en arbejdsskade. I dag er skillelinjen mellem arbejde og fritid imidlertid ikke så skarp, som den var tidligere. Det slår Ankestyrelsen endnu engang fast i en ny Principafgørelse på arbejdsskadeområdet. 

Afklaring om høreapparater

Der har vist sig at være en del forvirring i kommunerne omkring reglerne for udskiftning og erstatning af høreapparater. Denne forvirring har Ankestyrelsen forsøgt afklaret gennem en række principielle sager. 

Formelle regler volder problemer

Region Sjællands kommuner har ikke styr på væsentlige formelle regler, når de træffer afgørelse om at rejse en sag om førtidspension. Det går bedre med at træffe den rigtige afgørelse, men også her er der forbedringsmuligheder. Det viser en praksisundersøgelse, som Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen Sjælland har foretaget. 

Kommuner prioriterer frivilligområdet

Kommunernes prioriterer det frivillige arbejde på det sociale område højt. Det viser den seneste rapport fra Ankestyrelsen om organiseringen af det frivillige sociale område. 

Refusion når borgere med stort behov for hjælp flytter i egen bolig

Ankestyrelsen har i tre nye Principafgørelser igen taget stilling til spørgsmålet om refusion af udgifterne mellem kommuner, når personer, som tidligere har været tilknyttet en institution eller boform, flytter i egen bolig. Afgørelserne supplerer to tidligere afgørelser på området. 

Kort nyt fra Ankestyrelsen

Ny statistik fra Ankestyrelsen. Ny Højesteretsdom om beregning af førtidspension. Redegørelse om det frivillige sociale arbejde. Undersøgelse om uledsagede mindreårige flygtninge. Ankestyrelsen er eDag3-parat. Nyeste Principafgørelser fra Ankestyrelsen. Forkert henvisning til Principafgørelsen. Ankestyrelsen holder lukket mellem jul og nytår. 

Nye Principafgørelser

Ankestyrelsen har i december udsendt Principafgørelser om blandt andet:

  • Taxakørsel er ikke personlig assistance
  • Ret til at vælge høreapparat fra privat leverandør
  • Merudgifter og personer med andre flere lidelser
  • Anden aktør og afgørelser om sygedagpenge
  • Godtgørelse for skade ved brug af krykker i forbindelse med arbejdsskade

Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring