Gå til indhold

Årsberetning 2022 - Arbejdsmiljøklagenævnet

I 2022 modtog Arbejdsmiljøklagenævnet i alt 240 nye sager, hvilket er en lille stigning fra 2021, hvor nævnet modtog 223 sager.

I 2022 behandlede nævnet 220 sager, hvilket er et lille fald i forhold til 2021, hvor nævnet behandlede 237 sager. I 172 af disse sager traf nævnet afgørelse om enten at stadfæste, ophæve/ændre eller hjemvise Arbejdstilsynets afgørelse. 155 afgørelser blev stadfæstet, 12 afgørelser blev ophævet, og 5 afgørelser blev hjemvist til fornyet behandling i Arbejdstilsynet.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i 2022 var 3,5 måneder. Sagsbehandlingstiden er dermed faldet 0,4 måneder i forhold til 2021.


Hent publikationen

Link til handicaptilgængelig version

Sidst opdateret 10.10.2023

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring