Gå til indhold

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 5 juni 2011

Principafgørelser skal vejlede bedre

I 2011 har vi særligt fokus på udformning og udvikling af Principafgørelserne, så de kan give bedst mulig vejledning om vores praksis på en forståelig måde. 

Arbejdsstedets afgrænsning

Er en ansat udsat for en skade på arbejdspladsen, er skaden som udgangspunkt omfattet af reglerne om arbejdsskader. Der er dog også situationer, hvor udgangspunktet fraviges, fx når der er tale om et privat ærinde på arbejdsstedet.

Genoptagelse efter 5-års frist

Efter loven kan arbejdsskademyndighederne kun genoptage en sag om erstatning efter udløbet af 5-års fristen for genoptagelse, hvis der er ganske særlige omstændigheder. 

Feedback fra brugere og interessenter betyder ændringer og udvikling

Ankestyrelsen har i 2010 foretaget en brugerundersøgelse på arbejdsskadeområdet. Undersøgelsen viser, at vores brugere generelt er godt tilfredse med det meste af vores arbejde. 

Psykiske følger efter fysiske skader

Vi ser i stigende grad sager, hvor en borger efter en fysisk skade også får psykiske følger. Vi skal i disse tilfælde vurdere, om de psykiske følger kan tilskrives den fysiske skade. 

Kort Nyt fra Ankestyrelsen

Ankestyrelsens årsberetning 2010, Fejl i oplysning om antal anbragte småbørn, Seneste nyt om førtidspensioner 2010, Uddannelsesdage på ældreområdet, Bedre kommunikation til borgere, der klager til os, Fornem hæder. 

Nye Principafgørelser

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i juni 2011 udsendt to Principafgørelser om retten til kontanthjælp.

Ankestyrelsen har også udsendt Principafgørelse om betingelser for mellemkommunal refusion.

 


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring