Gå til indhold

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 5 september 2010

Beskikkede medlemmer - Hvem er de?

Et korps af 130 personer er med til at afgøre de 20.000 sager, som hvert år bliver afgjort i Ankestyrelsen. De hedder beskikkede medlemmer og spiller en betydningsfuld rolle for styrelsens afgørelser, Principafgørelser og udmeldte praksis. 

Færre børn og unge anbringes

Ankestyrelsen offentliggjorde i september den årlige anbringelsesstatistik. Den viser blandt andet, at færre børn bliver anbragt uden for hjemmet. Læs om udvalgte resultater og få mere at vide om statistikken, som er et vigtigt redskab i arbejdet med anbringelsesområdet. 

Brønderslevsagen skabte en ny metode

Ankestyrelsen har udviklet en særlig metode for "enkeltsagsundersøgelser" som undersøgelsen af den meget omtalte sag om en familie i Brønderslev. Enkeltsagsundersøgelser er en del af det politiske forlig om Barnets Reform. Læs om, hvordan vi foretager en enkeltsagsundersøgelse. 

Erstatning til deltidsansatte

En ny dom fra Højesteret får stor indflydelse på den måde arbejdsskademyndighederne skal behandle sager om erstatning for tab af erhvervsevne til deltidsansatte. Dommen betyder, at deltidsansatte, som ikke havde en nedsat arbejdsevne, inden de kom til skade, som udgangspunkt skal behandles som om de var fuldtidsansatte. 

Hvem har ret til fleksjob?

Kommunerne er blevet bedre til at vurdere, hvornår en borger har ret til fleksjob, men der er stadig et stykke vej til det gode resultat. Det samme gælder for beskæftigelsesankenævnene, hvis sagsbehandling af sager om fleksjob er undersøgt for første gang. Det er resultatet af Ankestyrelsens praksisundersøgelse om fleksjob og ledighedsydelse. 

Nyere praksis om el-scootere

Ankestyrelsen har i en Principafgørelse fra oktober 2008 afgjort, at el-scootere fremover skal anses som et forbrugsgode. Da Principafgørelsen i et vist omfang har medført en uens praksis i kommunerne, beskriver vi kort vores praksis og de relevante Principafgørelser, som vi har truffet efter 2008. 

Kræftramt kvinde får ingen erstatning

Ankestyrelsen har afgjort, at borgere ikke altid har ret til at få erstatning på grund af en sygdom, selvom sygdommen med stor sandsynlighed skyldes borgerens arbejde. Afgørelsen uddyber Ankestyrelsens tidligere praksis om, at reglen om 20-årig forældelse i særlige tilfælde kan fraviges.

Kort nyt fra Ankestyrelsen

Nye domme fra Højesteret på arbejdsskadeområdet. Ankestyrelsen er med i en Task Force om Barnets Reform. Ankestyrelsen har fået de første orienteringer fra politiet til brug for stikprøveundersøgelser - et led i en styrket indsats mod ungdomskriminalitet. Ministerbesøg i Ankestyrelsen. Nye statistikker: afgørelser i beskæftigelsesankenævnene og de sociale nævn, støtte til handicapbil, afgørelser om førtidspension. Årsberetninger fra Ligebehandlingsnævnet og Arbejdsmiljøklagenævnet. 

Nye Principafgørelser

Ankestyrelsen har i juli udsendt Principafgørelser om blandt andet:

  • Forlængelse af sygedagpenge 
  • Videreført anbringelse af barn i plejefamilie 
  • Erstatning for tab af arbejdsevne til borger i fleksjob

Ankestyrelsen har i september udsendt Principafgørelser om blandt andet:

  • Kommunen kan trække direkte i kontanthjælp for børnebidrag, 
  • Overfald under bøn anerkendt som arbejdsskade, 
  • Muligheder og begrænsninger for frie valg af botilbud. 

Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring