Gå til indhold

Praksisundersøgelse af Udbetaling Danmarks vurdering af ægteskabslignende forhold i børnetilskuds- og pensionssager

Ankestyrelsen har undersøgt, om Udbetaling Danmark i børnetilskuds – og pensionssager foretager en konkret, samlet vurdering af, om ydelsesmodtageren indgår i et ægteskabslignende forhold eller fortsat skal betragtes som enlig. Der er tale om sager, hvor ydelsesmodtageren ikke er gift og ikke bor på samme adresse som den person, der vurderes samliv i forhold til.

Undersøgelsen fokuserer på ikke-påklagede sager. Det skyldes ønsket om et mere helhedsorienteret billede af Udbetaling Danmarks vurderinger af ægteskabslignende forhold i børnetilskuds- og pensionssager. Undersøgelsen omfatter derfor sager, hvor Udbetaling Danmark har truffet en afgørelse om, at ydelsesmodtageren indgår i et ægteskabslignende forhold eller fortsat skal betragtes som enlig, men hvor ydelsesmodtageren ikke har klaget over afgørelsen.

I undersøgelsen ser Ankestyrelsen på, om Udbetaling Danmark foretager en konkret, samlet vurdering af sagens oplysninger om økonomiske forhold og ikke-økonomiske forhold, herunder praktiske og personlige forhold, når Udbetaling Danmark skal vurdere, om ydelsesmodtageren indgår i et ægteskabslignende forhold med fælles husførelse i lovens forstand. Udbetaling Danmark skal i den forbindelse godtgøre, at ydelsesmodtageren har fordele ved relationen til den anden person, og at fordelene samlet set kan sidestilles med de fordele, som gifte og samlevende almindeligvis har. Vi ser også på, om vi er enige i den afgørelse, som Udbetaling Danmark er kommet frem til.

Undersøgelsen er bestilt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, og er baseret på en juridisk gennemgang af 30 sager.


Hent publikationen

Praksisundersøgelse af Udbetaling Danmarks vurdering af ægteskabslignende forhold i børnetilskuds- og pensionssager (handicaptilgængelig version)

Sidst opdateret 22.02.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring