Gå til indhold

Arbejdsmiljøklagenævnets årsberetning for 2011

Årsberetningen indeholder artikler om principielle problemstillinger, som i forbindelse med konkrete sager har været forelagt Arbejdsmiljøklagenævnet til afgørelse. Herudover indeholder årsberetningen et udvalg af enkeltafgørelser.

Antal oprettede og afgjorte sager

I 2011 oprettede Arbejdsmiljøklagenævnet 471 sager på grundlag af de klagesager, som Arbejdstilsynet sendte til behandling i nævnet. I 2010 var tallet 376. Antallet af afgjorte sager i 2011 steg til 445 sager i forhold til de 420, som blev afgjort i 2010.

Omgørelsesprocent

Omgørelsesprocenten steg til 29 % i 2011 i forhold til omgørelsesprocenten i 2010 på 27 % og 41% i 2008.

Årsberetning 2011 fokuserer på hjemvisning og ophævelse (annullation) af afgørelser i forhold til, hvad der er årsagen. Således er medtaget resumé af en række eksempler på hjemviste og annullerede afgørelser.

Sager om røgfri miljøer

Sager efter lov om røgfri miljøer, som trådte i kraft den 15. august 2007, er faldet lidt fra 10 sager i 2008, 14 sager i 2009, 9 sager i 2010 til 8 sager i 2011. Sagerne drejer sig hovedsageligt om restauranter, cafeer og værtshuse, hvor der ryges, og hvor undtagelsesbestemmelsen om små værtshuse mindre end 40m2 medfører uenighed om beregningen af serveringsarealets størrelse.

Udvalgt emner

Årsberetning 2011 indeholder et afsnit 3 om udvalgte emner fra praksis vedrørende:

A) Partshøring, B) Forlængelse af påbud med frist, C) Hjemvisning, D) Ophævelse (annullation), E) Nævnets kompetence, F) Røgfri miljøer, G) Ombudsmandssager.

Udvalgte afgørelser

Årsberetningen indeholder desuden et afsnit 4 med udvalgte afgørelser i øvrigt fra året vedrørende:

A) Psykisk arbejdsmiljø, B) Bygge- og anlæg, C) Skelet og muskelbesvær, D) Arbejdets udførelse, E) Støj og akustik, F) Personlige værnemidler, G) Faste arbejdssteders indretning, G) Indeklima, H) Ventilation, I) Kontrolanordning (alarm) på ventilationsanlæg, J) Maskiner og andre tekniske hjælpemidler, K) Stoffer og materialer - Krav til særlig uddannelse, L) Leverandørpåbud, M) Leverandørpåbud, N) APV. 

Søg efter afgørelser på Retsinformation.dk

Alle afgørelserne bliver lagt i fuld længde på Retsinformation.dk, så her kan du også søge efter afgørelser fra Arbejdsmiljøklagenævnet.

Når du søger på Retsinformation.dk, kan du under søgekriteriet: "Ressortministeriets journalnummer", bruge AMK´s  journalnumre.

Numrene står i nyhedsbrevene under den enkelte afgørelse.

Gå til søgning på Retsinformation.dk


Hent publikationen

Sidst opdateret 26.07.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring