Gå til indhold

Fravær fra danskuddannelse for flygtninge og familiesammenførte

Ankestyrelsen har undersøgt fravær fra danskuddannelse i udvalgte kommuner. Undersøgelsen ser nærmere på fraværet for personer, der er kommet til Danmark som flygtninge eller familiesammenførte, og som er henvist til danskuddannelse som led i et selvforsørgelses- eller hjemrejseprogram eller introduktionsprogram (I-kursister). Undersøgelsen belyser blandt andet årsager til fraværet, og hvordan kommuner og sprogcentre arbejder med at nedbringe fraværet.

I 2018 var der 25.510 I-kursister på danskuddannelserne, og det samlede fravær var 37 procent. Fraværet er steget fra 2014 til 2018. I de nationale fraværsdata er det ikke muligt at skelne mellem årsagerne til fraværet, og denne undersøgelse afdækker derfor blandt andet, hvordan fraværet fordeler sig på forskellige årsager.

Undersøgelsen belyser:

  • Udviklingen i I-kursisters fravær på landsplan
  • Praksis for registrering af fravær i kommuner og sprogcentre
  • Praksis for sanktionering af fravær
  • Fordeling af fravær på forskellige årsager
  • Perspektiver på nedbringelse af fravær

Resultaterne i undersøgelsen er baseret på registerdata for det samlede fravær for I-kursister i perioden 2014 til 2018, en spørgeskemaundersøgelse blandt seks kommuner og seks sprogcentre og fokusgruppeinterview med de samme seks kommuner og sprogcentre.

Undersøgelsen er bestilt af Udlændinge- og Integrationsministeriet.


Hent publikationen

Sidst opdateret 13.12.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring