Gå til indhold

Fastsættelse af arbejdsevnen ved første fleksjob

Ankestyrelsen har set på praksis i konkrete sager og talt med en række kommuner om deres erfaringer med fastsættelsen af arbejdsevnen ved første fleksjob.

Undersøgelsen er bestilt at Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering. I undersøgelsen har vi set nærmere på kommunernes praksis for at vurdere og fastsætte borgerens arbejdsevne ved etableringen af det første fleksjob. Gode erfaringer og oplevede udfordringer med at fastsætte arbejdsintensitet, timetal, skånebehov og mulighed for progression er også en del af undersøgelsen.

 Ankestyrelsens jurister har gennemgået 77 sager fra 20 kommuner. Ankestyrelse har også interviewet medarbejdere i ni kommuner.

Ankestyrelsen tilbyder kurser på området

Ankestyrelsen afholder kurser om arbejdsevnen i ressourceforløb, fleksjob og førtidspension.


Hent publikationen

Sidst opdateret 11.02.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring