Gå til indhold

Trivsel blandt børn anbragt på døgninstitutioner og opholdssteder

Ankestyrelsen har undersøgt trivslen blandt børn – i alderen 11-17 år – anbragt på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder. Undersøgelsen viser overordnet, at døgninstitutioner har en større udfordring med at skabe trivsel for børnene, end de socialpædagogiske opholdssteder har.

Undersøgelsen belyser:

  • Forskel i trivsel blandt børnene på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder og mulige forklaringer herpå
  • Hvordan og i hvilke situationer børnene på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder oplever, at forskellige faktorer påvirker trivslen
  • Hvordan og i hvilke situationer personalet på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder oplever, at forskellige faktorer påvirker trivslen for børnene

Undersøgelsen viser også, at især de nære relationer er afgørende for børnenes trivsel – herunder relationen til venner og de voksne på anbringelsesstedet.

Undersøgelsen består af kvantitative analyser på baggrund af data fra Rambølls trivselsundersøgelse fra 2018 (Anbragte børn og unges trivsel 2018.). Derudover består undersøgelsen af interview med børn og medarbejdere på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder. Ledere af landets døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder har desuden besvaret en spørgeskemaundersøgelse om anbringelsesstedernes målgruppe og forhold vedrørende personalet.

Undersøgelsen er bestilt af Social- og Indenrigsministeriet.      

Nedenfor kan du hente den samlede rapport.

Under bilag kan du finde kapitlerne i rapporten enkeltvis.


Hent publikationen

Generel trivsel på anbringelsesstedet

Relation til voksne på anbringelsesstedet 

Kontakt til familie

Venner

Fysiske rammer

Privatliv

 

Du kan også høre om undersøgelsen i podcastserien "Ankestyrelsen undersøger"

 

 

Sidst opdateret 22.09.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring