Gå til indhold

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 4 maj 2013

HIV betyder ikke nødvendigvis afslag på adoption

Adoptionsnævnet har nu bestemt, at det er muligt for HIV-positive at blive godkendt som adoptanter. Det er en ændring af den tidligere praksis, hvor HIV-positive altid fik afslag på grund af deres helbredsmæssige forhold. 

Alle relevante oplysninger skal bruges - også ulovligt indhentede

Ankestyrelsen har i en ny principafgørelse slået fast, at myndigheder skal bruge alle relevante oplysninger, som har betydning for den afgørelse, myndigheden skal træffe. Det gælder også, når oplysningerne er indhentet i strid med loven. 

Høj dødelighed blandt socialt udsatte

Dødeligheden er høj blandt beboere på herberg og forsorgshjem, viser en ny statistik fra Ankestyrelsen. Den høje dødelighed skyldes bl.a., at mange af brugerne har en række sociale og helbredsmæssige problemer, ud over at de er hjemløse. 

Samlet vurdering af mén fra samme arbejde

En ny principafgørelse fra Ankestyrelsen slår fast, at arbejdsskademyndighederne skal foretage en samlet vurdering af en persons mén, når ménet skyldes forskellige erhvervssygdomme efter samme arbejde. Det spiller ingen rolle, om skaderne af tekniske grunde er fordelt på flere sager. 

Lettere at få dispensation fra fristen for anmeldelse af arbejdsskade

I 2007 blev det gjort lettere at få dispensation fra den frist, der gælder for at anmelde arbejdsskader. Ankestyrelsen har i en ny principafgørelse fremhævet betydningen af de ændrede regler. 

Kort Nyt fra Ankestyrelsen

"Adoptionsmestring" - adoption fra mod til medspiller. Familieretsafdelingen i Indien.

Nyeste Principafgørelser

Ankestyrelsen har i maj udsendt Principafgørelser om blandt andet:

  • Højesteret frifandt Ankestyrelsen i en sag, hvor Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg havde vurderet, at en ansøger ikke havde ret til revalidering.
  • Ankestyrelsen har truffet afgørelse om, at en smartphone er et forbrugsgode, som indgår i sædvanligt indbo 
  • Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har truffet afgørelse om engangshjælp 
  • Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har truffet afgørelse om seniorjob

Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring