Gå til indhold

Kommunernes brug af virksomhedspraktik - En praksisundersøgelse

Ankestyrelsen har set på praksis i konkrete sager efter, at den nye lov om en aktiv beskæftigelsesindsats trådte i kraft 1.januar 2020. Denne lov indeholder en skærpelse af bestemmelserne for virksomhedspraktik og betyder blandt andet, at det skal fremgå tydeligt af aftalen om virksomhedspraktik, hvilke formål der ønskes opnået.

I undersøgelsen ser vi på, om de overordnede materielle betingelser i LAB, krav til sagsoplysning og udvalgte forvaltningsretlige regler såsom krav om klagevejledning og fyldestgørende begrundelse er overholdt. Derudover ser vi på overholdelse af særlige krav til virksomhedspraktik blandt andet skal formålet med praktikken og opgaverne i praktikken beskrives, Min Plan skal udfyldes og jobcenteret skal følge op på praktikken.

Undersøgelsen er bestilt af Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering. Undersøgelsen er baseret på en juridisk gennemgang af 95 sager fra 20 kommuner.

Videopræsentation af undersøgelser om virksomhedspraktik

Se her en kort videopræsentation af centrale resultater fra to undersøgelser, som Ankestyrelsen har lavet om virksomhedspraktik: Videopræsentation af undersøgelser om virksomhedspraktik


Hent publikationen

Læs bilagsrapporten her.

Læs en pixiudgave af undersøgelsen her. 

Sidst opdateret 31.01.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring