Gå til indhold

Nyt fra Ankestyrelsen nr. 1 januar 2013

Året, der gik - Året der kommer

2012 har indebåret store forandringer for Ankestyrelsen. I 2013 står vi over for endnu flere og nye spændende udfordringer, hvor vi skal have skabt en "ny version" af Ankestyrelsen. 

Kan en skade, der sker, når du hjælper naboen, være en arbejdsskade?

Vi oplever alle, at vi hjælper en nabo, en kammerat eller et familiemedlem med praktiske gøremål - fx at løfte et tungt skab, når det er flyttetid. Men hvad sker der egentlig, hvis vi får en skade, mens vi hjælper? 

Unge, der ønsker et STU-forløb, skal have en afgørelse

Ungdommens Uddannelsesvejledning kan ikke nægte at indstille en ung til et STU-forløb. Indstillingen betyder nemlig, at den unge kan få en afgørelse, som kan påklages. Hvis UU-vejlederen vurderer, at den unge ikke er omfattet af målgruppen for lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, skal der alligevel laves en indstilling til kommunalbestyrelsen. 

Internationale familieadoptioner - og de formidlende organisationer

Ansøgninger om international familieadoption kan være vanskelige at håndtere. Derfor opfordrer Familieretsafdelingen de danske statsforvaltninger til altid at overveje muligheden for at involvere de adoptionsformidlende organisationer. 

Advokatdækning i børnesager

Parterne kan få dækket omkostninger til en advokat i en børnesag, hvis bistanden knytter sig til en tvangsmæssig foranstaltning. Det er også tilfældet, hvis en kommune ikke fastsætter samvær mellem barnet eller den unge og dennes forældre eller netværk og heller ikke forelægger sagen i børn og unge-udvalget. 

Kort Nyt fra Ankestyrelsen

Ankestyrelsens arbejdsskadestatistik 2011. Kommunernes bevilling af førtidspension til personer med en psykisk lidelse. Tendenser for førtidspensioner 2012:3. Ankestyrelsen er klageinstans for Udbetaling Danmark. Uddrag fra temamøde om psykiske arbejdsskader. Justeringer i Ankestyrelsens opgaver. Ny kampagne om forældreansvarsloven lanceres. Ny brugerundersøgelse af Nyt fra Ankestyrelsen på vej. 

Nye Principafgørelser

Ankestyrelsen har i januar udsendt Principafgørelser om blandt andet:

  • EU-regler om, hvilket land, der skal betale sygedagpenge
  • Hvordan det er det samlede hændelsesforløb, der er afgørende for, om en hændelse kan anerkendes som en arbejdsulykke
  • Hvilken betydning et kommunalt serviceniveau har for en afgørelse om behandlingstilbud

Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring