Gå til indhold

De sociale nævn og beskæftigelsesankenævnene afgør flere sager nu end før kommunalreformen

Nye tal fra Ankestyrelsen viser, at statsforvaltningerne i 2009 fik flere klagesager end i de tidligere år. I 2009 blev der afsluttet 32.000 sager, hvilket var 16 procent flere sager end i 2008.

På servicelovens område steg antallet af afsluttede sager med en fjerdedel. Antallet af afsluttede sager i 2009 i de 5 statsforvaltninger ligger 14 procent over antallet af afsluttede sager i de daværende 14 statsamter, Københavns og Frederiksberg Kommuner før kommunalreformen.

Sagsbehandlingstiden steg i 2009 med halvanden uge i gennemsnit

Sagsbehandlingstiden steg i både beskæftigelsesankenævnene og i de sociale nævn med i gennemsnit halvanden uge i 2009 til 16,8 uger. Sagsbehandlingstiden var i 2009 omtrent den samme i både beskæftigelsesankenævnene (17,0 uger) og i de sociale nævn (16,6 uger).

Men ikke alle statsforvaltninger havde lang sagsbehandlingstid. Statsforvaltningen i Hovedstaden havde en behandlingstid på 11,3 uger for beskæftigelsesankenævnene og de sociale nævn under ét, og Statsforvaltningen Sjælland havde en sagsbehandlingstid på 13,5 uger i gennemsnit.

Statsforvaltningen Midtjylland havde den længste sagsbehandlingstid på 28,6 uger i gennemsnit.

26 procent af klagerne blev ændret eller sendt tilbage til kommunen

I 2009 faldt andelen af omgørelser i nævnene under ét fra 27 procent til 26 procent. Faldet skyldes færre hjemviste sager fra de sociale nævn til kommunen. I 2009 blev 15 procent af sagerne hjemvist, mens 11 procent af sagerne blev ændret. Beskæftigelsesankenævnene omgjorde 28 procent af klagerne, og de sociale nævn omgjorde 25 procent af klagerne.


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring