Gå til indhold

Anbringelsstatistikken 2012: Færre anbragte børn og unge i 2012

I 2012 afgjorde kommunerne færre sager om anbringelse af børn og unge uden for hjemmet. Der blev samtidig effektueret færre anbringelser.

Kommunerne traf 2.443 afgørelser om anbringelser, og der var ultimo 2012 anbragt 12.025 børn og unge.

Det fremgår af Ankestyrelsens netop offentliggjorte årsstatistik 2012 om anbragte børn og unge.

En større andel anbringes uden samtykke

I 2012 traf kommunerne 347 afgørelser om anbringelse af børn og unge uden samtykke. Det svarer til 15 procent af alle kommunernes afgørelser i 2012. I 2011 var det tal 13 procent af alle kommunernes afgørelser.

Ved udgangen af 2012 var 1.789 børn og unge anbragt uden samtykke. Det svarer til 15 procent af alle anbragte. Det er en stigning sammenlignet med udgangen af 2008, hvor 1.600 børn og unge eller 12 procent var anbragt uden samtykke.

0-årige udgør en stor del af anbringelserne

Langt de fleste børn og unge anbringes i teenageårene. I 2012 drejede det sig om 60 procent af alle afgørelser om anbringelse af børn og unge. Blandt de yngre børn udgør børn under et år en forholdsvis stor andel af det samlede antal afgørelser om anbringelser. 6 procent af afgørelserne vedrører børn under et år, mens gennemsnittet for de 1-3-årige er knap 2 procent.

Færre anbringelser bryder sammen

I 2012 brød 591 anbringelser sammen. Det svarer til sammenbrud i 5 procent af det samlede antal anbringelser. Dette er et fald i forhold til tidligere år, hvor der I 2011 brød 725 og i 2010 776 anbringelser sammen. Det svarer til 6 procent af alle anbringelser i både 2010 og 2011.

Baggrund

Årsstatistik 2012 er den syvende årsstatistik siden Anbringelsesreformen trådte i kraft den 1. januar 2006. Årsstatistikken giver et overblik over kommunernes afgørelser om 0-17-årige børn og unge anbragt udenfor hjemmet. Herudover giver årsstatistikken et overblik over 18-22-årige unge med døgnophold i anbringelsessted som led i efterværn.


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring