Gå til indhold

Rapport om kommunernes brug af servicelovens § 64, stk. 3 og 4 - 2021

Ankestyrelsen skal årligt afrapportere kommunernes brug af servicelovens § 64, stk. 3 og 4: Fuldbyrdelse af afgørelser med politiets hjælp og adgang til hjemmet uden retskendelse.

Dette er Ankestyrelsens afrapportering for 2021. Afrapporteringen er foregået via et registreringsskema, hvor kommunerne skal registrere, når de har anvendt bestemmelserne. Registreringen skal ske umiddelbart efter de er benyttet. Udover alene at registrere afgørelsen, skal kommunen også svare på en række opfølgende spørgsmål om episoden, hvor bestemmelserne kom i brug.

Afrapporteringen viser, at kommunerne i perioden har registreret én afgørelse efter serviceloven § 64, stk. 3, hvor politiet har bistået kommunen med fuldbyrdelse af ændring af anbringelsessted. Ni afgørelser er registreret efter servicelovens § 64, stk. 4, hvor kommunen har haft adgang til forældremyndighedsindehavers bolig uden en retskendelse.

Nedenfor kan du downloade publikationen. Det nederste link er til download af en handicaptilgængelig version.


Hent publikationen

Download handicaptilgængelig version

Sidst opdateret 19.01.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring