Gå til indhold

Arbejdsmiljøklagenævnet - Nyhedsbrev nr. 01/ 2011

  • Nye medlemmer i Arbejdsmiljøklagenævnet
  • Ny forretningsorden for Arbejdsmiljøklagenævnet

Lov om arbejdsmiljø

  • Sag nr. 1 Ophævelse af påbud vedrørende spil på kirkeorgel
  • Sag nr. 2 Hjemvisning af påbud om akustikregulering – partshøring og hjemmelsmangel
  • Sag nr. 3 Ophævelse af krav om, at et gulv i en børnehave skulle bringes i en rengøringsmæssig forsvarlig stand
  • Sag nr. 4 Krav om måling af luftkvalitet i friskluftforsynet åndedrætsværn

Lov om røgfri miljøer

  • Sag nr. 5 Forbud mod at ryge i fællesarealerne i bosteder ved en institution for unge mellem 16
  • og 25 år
  • Sag nr. 6 Forbud mod at ryge på arbejdspladser på en gård i malkerum, værksted og i stalde

Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring