Gå til indhold

Arbejdsmiljøklagenævnets årsberetning 2015

Antal oprettede og afgjort sager

I 2015 oprettede Arbejdsmiljøklagenævnet 377 sager på grundlag af de klagesager, som Arbejdstilsynet sendte til behandling i nævnet. Antallet af afgjorte sager i 2015 var 630 sager.

Omgørelsesprocent

Omgørelsesprocenten i 2015 var 28 % i forhold til en omgørelsesprocent i 2014 på 34 % og 36 %  i 2013.

Hjemvisning og ophævelse

Årsberetning 2015 fokuserer på hjemvisning og ophævelse af afgørelser i forhold til omgørelsesprocenten. Således er medtaget resume af en række eksempler på hjemviste og annullerede afgørelser.

Sager om røgfri miljøer

Nævnet behandlede i 2015 i alt 8 sager efter lov om røgfri miljøer, som trådte i kraft den 15. august 2007 og som blev ændret den 15. august 2012.

Udvalgte emner

Årsberetning 2015  indeholder et afsnit 3 om udvalgte emner fra praksis vedrørende: A) Afgørelse uden påbud, B) Fristforlængelse, C) Hjemvisning, D) Ophævelse, E) Rette modtager af påbud, F) Klageret – En retlig interesse, G) Instruktion, H) Lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse, I) Røgfri miljøer, J) Ombudsmandssager

Udvalgte afgørelser

Årsberetningen indeholder desuden et afsnit 4 med udvalgte afgørelser i øvrigt fra året vedrørende:

A)Psykisk arbejdsmiljø, B) Ergonomi, C) Arbejdets udførelse, D) Arbejdsstedets indretning - Ventilation, E) Bygge- og anlægsarbejde – Byggepladser, F) Stoffer og materialer, G Tekniske hjælpemidler (maskiner), H) Unges arbejde.

Søg efter sager i Retsinformation.dk

Alle udvalgte princilpielle afgørelser og afgørelser af almen interesse er lagt på Retsinformation.dk, så her kan du ved søgning finde afgørelserne fra Arbejdsmiljøklagenævnet

Når du søger på Retsinformation, kan du under søgekriteriet: "Ressortministeriets journalnummer" bruge AMK´s journalnumre, som står sidst under hvert resume i årsberetningen.


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring