Gå til indhold

Anbringelsesstatistik 2010: Færre børn og unge anbringes uden for hjemmet

I 2010 traf kommunerne 2.805 afgørelser om anbringelse af børn eller unge uden for hjemmet. Det er et fald på 12 procent i forhold til 2009. 

Det faldende antal afgørelser har medført et mindre fald på cirka to procent i det samlede antal anbragte børn og unge. Ved udgangen af året 2010 var 12.565 børn og unge anbragt, mens 12.833 børn og unge var anbragt i 2009. 

Det fremgår af Ankestyrelsens netop offentliggjorte årsstatistik 2010 om børn og unge anbragt uden for hjemmet. 

Flere tvangsanbringelser

311 børn og unge, svarende til 12 procent, blev tvangsmæssigt anbragt i 2010. Gennem de seneste 5 år er der sket en markant stigning i andelen af tvangsmæssige anbringelser. I 2007 var således kun 7 procent af afgørelserne tvangsmæssige.

Flere børn anbringes hos plejefamilier

Andelen af børn og unge, der bliver anbragt i plejefamilie som første anbringelsessted, er stigende. 31 procent af børnene/de unge blev anbragt i en plejefamilie i 2010. I 2007 var det 25 procent. 

I samme periode faldt andelen af børn og unge, der blev anbragt på en døgninstitution som første anbringelsessted fra 36 procent til 28 procent. 

Søg selv i tallene og se forskelle mellem kommunerne

"Tal fra Ankestyrelsen" er netop opdateret med en række konkrete tal om anbringelser i 2010.

Du kan f.eks. finde kommunefordelte oplysninger om:

  • køn
  • afgørelsestyper
  • anbringelsessteder
  • udslagsgivende årsager til anbringelserne

Gå til dataportalen "Tal fra Ankestyrelsen" og vælg anbringelsesstatistikken (link)

Tal fra Ankestyrelsen er for alle 

I Tal fra Ankestyrelsen er oplysningerne om velfærdsudviklingen frit tilgængelige for alle.

Kommuner, pressen m.fl. må gerne citere og anvende oplysningerne og de forskellige grafiske præsentationer fra Dataportalen, hvis der anvendes kildehenvisning: "Tal fra Ankestyrelsen".


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring