Gå til indhold

Børnesagsbarometret 2020

Ankestyrelsen har undersøgt, i hvilken udstrækning kommunerne overholder centrale krav i serviceloven, når de behandler sager om udsatte børn og unge.

Undersøgelsen kaldes Børnesagsbarometret og gennemføres en gang om året. Undersøgelsen handler om sager, hvor kommunerne har truffet afgørelse om foranstaltning efter servicelovens § 52.

Fokus er på kommunernes sagsbehandling inden for fire områder, der svarer til Social- og Indenrigsministeriets pejlemærker for god kvalitet i sagsbehandlingen:
• Faglig udredning
• Inddragelse
• Valg af relevant indsats
• Opfølgning

Derudover handler årets undersøgelse også om kommunernes håndtering af underretninger.

Børnesagsbarometret er bestilt af forligskredsen bag satspuljeaftalen for 2019-2022. Undersøgelsen er årligt tilbagevendende og omfatter hvert år sager fra en tredjedel af landets kommuner. Det betyder, at alle kommuner indgår i undersøgelsen hvert tredje år.

Sidste år udkom pilotundersøgelsen, der var baseret på 228 sager fra 12 kommuner. Dette er dermed den anden rapport fra Børnesagsbarometret. Børnesagsbarometret 2020 er baseret på i alt 735 sager fra 37 kommuner.


Hent publikationen

Sidst opdateret 13.12.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring