Gå til indhold

Anbringelser uden samtykke af børn og unge med funktionsnedsættelse

Ankestyrelsen har undersøgt kommunernes praksis for anbringelser af børn og unge med funktionsnedsættelser. Undersøgelsen belyser, hvad der karakteriserer forløbet op til anbringelsen.

Undersøgelsen er bestilt af Social- og Indenrigsministeriet som sidste del i en række af to undersøgelser om anbringelse uden samtykke. Denne rapport retter et særskilt fokus på børn og unge med funktionsnedsættelse, hvor den første rapport beskrev anbringelser uden samtykke for alle børn og unge.

I undersøgelsen svarer vi på følgende spørgsmål:

  • Hvad er omfanget af anbringelser uden samtykke af børn og unge med funktionsnedsættelse?
  • Hvad karakteriserer forløbet op til anbringelsen uden samtykke? Herunder overblik over typer af forløb og beskrivelse af, hvilken støtte og dialog, der har været inden anbringelsen uden samtykke.
  • Hvilke årsager er der til, at kommunerne anbringer børn og unge med funktionsnedsættelse uden samtykke? Herunder grunde til, at forældre og den unge, der er fyldt 15 år, ikke samtykker til anbringelsen.

Rapporten er baseret på interview med kommunale ledere og sagsbehandlere på handicapområdet, forældre til børn med funktionsnedsættelse anbragt uden samtykke samt en gennemgang af sagsforløb fra en række kommuner. Der er indgår også registerdata fra Danmarks Statistik til at beskrive området deskriptivt.

Du kan downloade og læse rapporten ved at trykke på ”Hent publikation” i bunden af artiklen.

Første delundersøgelse om anbringelse uden samtykke af alle børn og unge kan du finde ved at klikke på linket herunder:

Rapport om anbringelse uden samtykke (1. delundersøgelse, 2019)


Hent publikationen

Sidst opdateret 13.12.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring