Gå til indhold

Kommunernes brug af serviceloven § 64, stk. 3 og 4 i 2. halvår 2020

Kommunerne har fra den 1. juli 2020 skulle registrere og indberette afgørelser efter § 64, stk. 3, hvis politiet har bistået kommunen, og afgørelser efter § 64, stk. 4, til Ankestyrelsen.

Helt konkret skal kommunerne indberette følgende til Ankestyrelsen:

  • afgørelser efter servicelovens § 64, stk. 3, om fuldbyrdelse af afgørelse om ændring af anbringelsessted, men alene de sager, hvor politiet bistår kommunen
  • alle afgørelser efter servicelovens § 64, stk. 4, hvor kommunen har adgang til forældremyndighedsindehavers bolig uden retskendelse mod behørig legitimation.

Det er fastsat i servicelovens § 64, stk. 7 og 8, at det er Ankestyrelsens opgave at indsamle kommunernes registreringer og udarbejde en årlig rapport på baggrund heraf.

Denne rapport indeholder kommunernes registreringer af afgørelser efter § 64, stk. 3 og 4 i perioden 1. juli 2020 til og med 31. december 2020.

Rapporten viser, at kommunerne i perioden har registreret to afgørelser efter servicelovens § 64, stk. 3, hvor politiet har bistået kommunen med fuldbyrdelse af ændring af anbringelsessted. Kommunerne har i samme periode registreret 14 afgørelser efter servicelovens § 64, stk. 4, hvor kommunen har haft adgang til forældremyndighedsindehavers bolig uden retskendelse.


Hent publikationen

Sidst opdateret 11.08.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring