Rapport. Evaluering af forsøgsprojekt med tidlig rådgivning efter adoptionen (Post Adoptions Service)

I 2006 blev der ved satspuljeforhandlingerne bevilget midler til et forsøgsprojekt (Post Adoption Services (PAS)-rådgivning), hvor adoptivfamilier fik mulighed for at modtage psykologfaglig rådgivning inden for de første tre år efter hjemtagelsen. Baggrunden for projektet er en række problemer eller usikkerheder, der kan opstå hos adoptanter og adopterede efter hjemtagelsen – og i nogle tilfælde resten af livet for de adopterede. PASrådgivningen arbejder med en antagelse om, at en tidlig psykologfaglig indsats kan være medvirkende til at mindske disse problemer og derved sikre en positiv sund udvikling hos børn og deres forældre. Projektet er designet således, at rådgivningen er gratis og omfatter op til fem samtaler med en PAS-konsulent.

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 06/03 2014

Sidst opdateret 06/03 2014

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring