Gå til indhold

Antallet af førtidspensioner i 2013 er faldet, efter nye regler er indført

Der blev tilkendt færre førtidspensioner i 2013, hvor der blev indført nye regler på området.

Kommunerne tilkendte i 2013 førtidspension til 5.743 personer, heraf fik 3.059 førtidspension efter de nye regler og 2.684 efter de tidligere regler.

Det er et markant fald i forhold til de seneste fem år, hvor antallet af nye tilkendelser har varieret mellem 14.500 og 17.500.

Faldet i antallet af tilkendelser i 2013 skal ses i sammenhæng med den nye lovgivning, der trådte i kraft 1. januar 2013. Det giver en vis forsinkelseseffekt i tilkendelser. Det er derfor vanskeligt at vurdere den permanente virkning af de nye regler endnu.

Fald i andelen af nye førtidspensionister med en psykisk lidelse

I 2009 var over halvdelen (52 procent) af nye tilkendelser begrundet med en psykisk lidelse som hoveddiagnose. For alle tilkendelser i 2013 er det 43 procent.

For tilkendelser afgjort efter de nye regler er det 33 procent, der sker på baggrund af psykiske lidelser.

I 2013 modtog 42 procent af de nye førtidspensionister sygedagpenge, da de ansøgte om førtidspension. Det er en stigning i forhold til 2012, hvor det var 33 procent.

Andelen af nye førtidspensionister, der modtog kontanthjælp faldt derimod fra 39 procent i 2012 til 25 procent i 2013.

Færre under 40 får tilkendt førtidspension

I 2013 udgør de under 40 årige efter de nye regler samlet set en mindre andel af de nye førtidspensionister, nemlig 18 procent mod 27 procent i 2012.

Sammensæt selv statistikkens tal

De nye tal om førtidspensioner kan du finde på Tal fra Ankestyrelsen fra d. 30. juni kl. 9.00. Her kan alle lave udtræk om blandt andet førtidspensionisters:

• diagnose
• alder
• køn
• uddannelse
• bopælskommune


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring