Gå til indhold

Samme antal nye førtidspensionister i 2010 som året før

Nye tal fra Ankestyrelsens årsstatistik om førtidspensioner viser, at der blev 17.050 nye førtidspensionister i 2010. Mere end halvdelen fik tilkendt førtidspension på baggrund af en psykisk lidelse.

Mange nye førtidspensionister fra jobs inden for industri, råstofudvinding og forsyningsvirksomhed 

I 2010 var omkring 1.600 af de nye førtidspensionister tidligere ansat i industri, råstofudvinding og forsyningsvirksomhed. Dette svarer til 4 nye førtidspensioner pr. 1.000 beskæftigede i disse brancher. Til sammenligning blev der i alle brancher under ét tilkendt 3 førtidspensioner pr. 1.000 beskæftigede.

De nye førtidspensionister fra jobs i brancherne industri, råstofudvinding og forsyningsvirksomhed fik oftere tilkendt førtidspension grundet en lidelse i bevægeapparatet. Fra disse brancher fik 30 procent således tilkendt førtidspension grundet denne lidelse, mens det for de øvrige brancher i gennemsnit var 24 procent.

De nye førtidspensionister er yngre

De seneste 5 år er gennemsnitsalderen for førtidspensionister faldet fra 46,3 år til 45,7 år.

Omkring to tredjedele af de nye førtidspensionister var mellem 40-59 år, da de fik tilkendt førtidspension. Omkring en fjerdedel af de nye førtidspensionister var under 40 år.

Mindst en beskæftigelsesrettet foranstaltning

Antallet af nye førtidspensionister, der blev arbejdsprøvet i beskæftigelsesrettede foranstaltninger før de fik tilkendt førtidspension, steg i perioden 2006-2010.

I 2006 havde 70 procent af de nye førtidspensionister deltaget i mindst én beskæftigelsesrettet foranstaltning, mens det i 2010 var 78 procent.

 


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring