Plejefamilier, delrapport 1 - plejefamiliernes baggrundskarakteristika

Ankestyrelsen har på vegne af Børne- og Socialministeriet gennemført en undersøgelse af plejefamiliers baggrundskarakteristika.

Undersøgelsen er baseret på spørgeskemabesvarelser fra 1309 plejefamilier, der i december 2016 havde børn og/eller unge under 18 år i døgnpleje.

Undersøgelsen er en ud af tre delundersøgelser, der samlet skal give et bredt indblik i plejefamilieområdet. Baggrunden for undersøgelsen er, at der er behov for opdateret viden på området, som kan danne grundlag for den videre politikudvikling.

Her finder du delrapport 1 om plejefamiliers baggrundskarakteristika.


Hent publikationen

Handlinger tilknyttet webside

Sidst opdateret 29/09 2017

Sidst opdateret 29/09 2017

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring