Gå til indhold

Unge anbragt på eget værelse

Hvilken støtte får unge, som er anbragt på eget værelse? Og hvad er omfanget af støtten? Det har Ankestyrelsen undersøgt.

Eget værelse er en anbringelsestype, hvor den unge bliver anbragt i en bolig, hvor der ikke nødvendigvis er personale tilknyttet. Boligen kan fx være en lejlighed, en ungdomsbolig eller et kollegieværelse. Denne form for anbringelse adskiller sig fra andre anbringelsestyper som fx plejefamilie, opholdssted og døgninstitution ved at have mere frie rammer.

I undersøgelsen ser vi nærmere på, om og hvilken supplerende støtte unge, der er anbragt på eget værelse, får, mens de er anbragt. Vi har både undersøgt hvilken type af støtte, de unge får og omfanget af støtten. Derudover har vi set på, om der er sammenhæng mellem de unges støttebehov og omfanget af støtte, de unge får. Vi har også undersøgt, hvad unge, der er anbragt på eget værelse, synes om både indholdet og omfanget af støtten.

Undersøgelsen er baseret på et spørgeskema til alle landets kommuner, der både tager udgangspunkt i kommunens praksis på området og i et antal aktuelle sager i kommunen. Derudover har vi interviewet 16 unge om deres oplevelse af indholdet og omfanget af den supplerende støtte.

Undersøgelsen er bestilt af Social- og Ældreministeriet. Den indgår i et analysearbejde, der har til formål at frembringe mere viden om forskellige aspekter af anbragte unges overgang til voksenlivet.


Hent publikationen

Sidst opdateret 22.09.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring