Gå til indhold

Sanktioner 3 - Praksisundersøgelse om sanktion ved udeblivelse fra tilbud eller samtale

Ankestyrelsen har i en praksisundersøgelse set nærmere på kommunernes brug af sanktioner i forbindelse med udeblivelse fra et tilbud eller en jobsamtale.

I undersøgelsen har Ankestyrelsen set på 12 udvalgte kommuners praksis i 96 konkrete sager, hvor kommunen har sanktioneret en aktivitetsparat eller jobparat kontanthjælpsmodtager, der er udeblevet fra et tilbud eller en samtale. Undersøgelsen er den tredje af i alt tre undersøgelser, der ser nærmere på kommunernes praksis efter, at reglerne om sanktioner blev ændret i 2020, dog før 1. januar 2024 hvor vejledningspligten blev ændret.

I undersøgelsen har vi særligt fokus på, om kommunen tager de hensyn til de aktivitetsparate borgere, som fortsat gælder, efter reglerne blev ændret. Vi ser derfor i undersøgelsen på, om kommunerne har foretaget en vurdering af, om der er andre forhold end de rimelige grunde, som kan føre til, at den aktivitetsparate borger ikke skal opfylde sin rådighedsforpligtelse, herunder om en sanktion vil fremme den aktivitetsparate borgers rådighed. Vi ser desuden på, hvorvidt borgeren er blevet vejledt korrekt, og om udvalgte forvaltningsretlige regler er blevet overholdt såsom begrundelse og sagsoplysning.

Undersøgelsen er er bestilt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).


Hent publikationen

Bilagsrapport Sanktioner 3

Resume af Sanktioner 3

Sanktioner 3 - Handicaptilgængelig version

Bilagsrapport Sanktioner 3 - Handicaptilgængelig version

Sidst opdateret 12.04.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring