Gå til indhold

Praksisundersøgelse om kontanthjælp og formue

Ankestyrelsen har i denne praksisundersøgelse vurderet 130 sager fra 14 kommuner, hvor kommunerne har truffet afgørelser om afslag på kontanthjælp efter reglen om formue i § 14 i lov om aktiv socialpolitik (aktivloven).

Sagerne er gennemgået af Ankestyrelsen med henblik på at undersøge, om kommunernes afgørelser er i overensstemmelse med lovgivningen og Ankestyrelsens praksis.


Hent publikationen

Sidst opdateret 17.11.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring