Gå til indhold

Familiepleje i Norge og Sverige

Ankestyrelsen har på baggrund af interview og litteraturgennemgang undersøgt Norge og Sveriges organisering af anbringelsesområdet med særlig fokus på familiepleje.

I undersøgelsen ser vi nærmere på, hvordan inddragelse af barnet og kontinuitet i anbringelsen er reguleret i lovgivningen. Derudover ser undersøgelsen på, hvilke erfaringer de to lande har med at rekruttere og fastholde plejefamilier. Endelig indeholder undersøgelsen en statistisk analyse af forskelle på anbringelsesområdet i både Danmark, Norge og Sverige.

 Undersøgelsen er udarbejdet som en del af vidensgrundlaget til det lovforberedende arbejde med ”Barnets Lov” for Social- og Ældreministeriet. 


Hent publikationen

Sidst opdateret 10.05.2021

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring