Gå til indhold

Børnesagsbarometret 2023

Ankestyrelsen har undersøgt, i hvilken udstrækning kommunerne overholder centrale lovkrav i serviceloven, når de behandler sager om udsatte børn og unge.

Undersøgelsen kaldes Børnesagsbarometret og gennemføres en gang om året. Undersøgelsen handler om sager, hvor kommunerne har truffet afgørelse om foranstaltning efter servicelovens § 52. Fokus er på kommunernes sagsbehandling inden for fire områder:

• Faglig udredning
• Inddragelse
• Valg af relevant indsats
• Opfølgning

Derudover handler årets undersøgelse om kommunernes håndtering af underretninger.

Børnesagsbarometret er bestilt af forligskredsen bag satspuljeaftalen for 2019-2022. Undersøgelsen omfatter hvert år sager fra en tredjedel af landets kommuner. Det betyder, at alle kommuner indgår i undersøgelsen hvert tredje år.

Børnesagsbarometret 2023 er baseret på i alt 765 sager fra 37 kommuner.

Se samlede resultater for børnesagsbarometret 2020-2022

Se Børnesagsbarometret 2022

Se Børnesagsbarometret 2021

Se Børnesagsbarometret 2020

Se pilotundersøgelse

Nedenfor kan du downloade publikationen. Det nederste link er til download af en handicaptilgængelig version.


Hent publikationen

Download handicaptilgængelig version

Sidst opdateret 05.01.2024

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring