Gå til indhold

Børnesagsbarometret

Børnesagsbarometret – et indblik i kommunernes sagsbehandling på børneområdet

Billede af Børesagsbarometret

Ankestyrelsen har undersøgt, i hvilken udstrækning kommunerne overholder centrale krav i serviceloven, når de behandler sager om udsatte børn og unge.

Undersøgelsen handler om sager, hvor kommunerne har truffet afgørelse om foranstaltning efter servicelovens § 52. Vi har set på sager om familiebehandling og anbringelse.
Fokus er på kommunernes sagsbehandling inden for områderne:

• faglig udredning
• inddragelse
• valg af relevant indsats
• opfølgning
• tema 2019: underretninger

Børnesagsbarometret er bestilt af forligskredsen bag Satspuljen for 2018. Undersøgelsen er årlig tilbagevendende og vil hvert år inkludere sager fra en tredjedel af landets kommuner. Det betyder, at alle kommuner indgår i undersøgelsen hvert tredje år. Dette er den første rapport fra Børnesagsbarometret. Der er tale om en pilotundersøgelse, som derfor er baseret på sager fra et mindre antal kommuner. 12 kommuner har indgået i undersøgelsen.

Som opfølgning på undersøgelsen har vi planlagt fem besøg i løbet af november-december måned i ledernetværket for børne- og familiechefer faciliteret af KL. Her vil vi være i dialog med kommunerne om undersøgelsen og dens resultater. I 2020 er der desuden mulighed for, at kommunerne kan få besøg af Ankestyrelsens Læringsteam med henblik på at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen. Vores Læringsteam udbyder 20-25 forløb, hvor kommunerne med udgangspunkt i konkrete, afgjorte, ikke ankede sager kan få sparring og undervisning.  

Derudover vil kommunerne kunne deltage i Ankestyrelsens øvrige kurser, læringsforløb og taskforce på området udsatte børn og unge.

Se mere om Ankestyrelsens læringsaktiviteter 


Hent publikationen

Sidst opdateret 13.12.2020

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring