Gå til indhold

Børnesagsbarometret 2021

Ankestyrelsen har undersøgt, i hvilken udstrækning kommunerne overholder centrale krav i serviceloven, når de behandler sager om udsatte børn og unge.

Undersøgelsen kaldes Børnesagsbarometret og gennemføres en gang om året. Undersøgelsen handler om sager, hvor kommunerne har truffet afgørelse om foranstaltning efter servicelovens § 52. Fokus er på kommunernes sagsbehandling inden for fire områder, det svarer til Social- og Indenrigsministeriets pejlemærker for god kvalitet i sagsbehandlingen:

  • Faglig udredning
  • Inddragelse
  • Valg af relevant indsats
  • Opfølgning

Derudover handler årets undersøgelse også om kommunernes håndtering af underretninger.

Børnesagsbarometret er bestilt af forligskredsen bag satspuljeaftalen for 2019-2022. Undersøgelsen er årligt tilbagevendende og omfatter hvert år sager fra en tredjedel af landets kommuner. Det betyder, at alle kommuner indgår i undersøgelsen hvert tredje år.

Dette er den tredje rapport for Børnesagsbarometret. Børnesagsbarometret 2021 er baseret på i alt 708 sager fra 27 kommuner.

Se Børnesagsbarometret 2020
Se pilotundersøgelsen fra 2019


Hent publikationen

Sidst opdateret 18.03.2022

Ring: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

Adresse: Ankestyrelsen, 7998 Statsservice

Mail: ast@ast.dk

Sikker mail: sikkermail@ast.dk

Tilgængelighedserklæring